Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2015

eq890
nie miała wątpliwości, że to, co jest jednym i staje się dwoma, gdy jest dwoma - może stać się zerem.
Reposted fromhole-love hole-love
eq890
Kiedy sam tu leżę i rozpamiętuję, to zaczyna mnie wszystko boleć i myślę o takich rzeczach, od których muszę płakać i krzyczeć, bo tak ich nienawidzę. 
— F. H. Burnett, „Tajemniczy ogród”
eq890
0723 6920 500
Reposted fromtutaj tutaj viatakeabreath takeabreath
eq890
Nie byłeś w moim typie, dopóki przez przypadek nie chwyciłeś mnie za rękę.
Reposted fromwogniu wogniu
eq890
prawdopodobnie każdy Twój ból, każdy smutek, każdą przykrość odczuwam dwa razy bardziej niż Ty sam.
Reposted fromwogniu wogniu
eq890
8443 7f5d 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viatakeabreath takeabreath
eq890
Bez względu na to, co się stanie, trzymaj głowę wysoko. I na miłość boską, ciesz się każdą chwilą albo przynajmniej postaraj się cieszyć pojedynczymi momentami, nawet bólem, nawet przegraną, jeśli tak ma być.
— Andre Agassi
Reposted fromwogniu wogniu
eq890
Ze smutkiem trzeba tak walczyć, jak z chorobą. Nie dopuścić, żeby się stał chronicznym stanem, nałogiem myśli i uczuć. Trzeba mu przeciwstawić cele i dążenia, które pozostały żywe, trzeba przeciwstawić obowiązek względem ludzi - ludzi bliskich i Tobie oddanych. Rozumiesz? Jest w Tobie więcej sił, niż Ci się teraz zdaje.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromwogniu wogniu
eq890
"Bycie człowiekiem polega na unikaniu szukania doskonałości (...), bo to psuje przyjaźń lub miłość"
— George Orwell "Rozważania"
Reposted fromr3m0 r3m0

February 10 2015

6347 10fe
Reposted frombloodymonk bloodymonk
eq890

więc jesteś jesteś jesteś
daj niech sprawdzę
niech cię dotknę raz jeszcze dłonią i ustami
niech w oczy spojrzę chociaż najmniej wierzę
oślepłym ze zdumienia oczom

jeszcze twój głos usłyszeć chcę
zapachem się zaciągnąć
pojąć cię raz na zawsze wszystkimi zmysłami
i nigdy nie zrozumieć i ciągle na nowo
dochodzić prawdy pocałunkami

— H. Poświatowska
Reposted fromtakeabreath takeabreath
eq890
6860 f7e3
Reposted from0agus0 0agus0
eq890
 Myślę, że każdy lubi tych, którzy potrafią wydobyć z nas to, co najlepsze; jest to jeden z powodów mojego uczucia do Ciebie.
— Agata Tuszyńska
Reposted fromIriss Iriss
eq890
0669 0fb5 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk
eq890
Nie powinnaś się czuć tak jak się teraz czujesz. Nie masz powodu.
— nie mam
Reposted fromrawwwr rawwwr
eq890
6942 5da2
Reposted fromwogniu wogniu
eq890
6956 bbe0 500
fuck you

people
Reposted frommahidevran mahidevran
eq890
6971 3ebd 500
Reposted frommahidevran mahidevran
eq890
  Prawdziwego szczęścia, jeszcze raz muszę stwierdzić, nie da się opisać: czuje się je, i czuje tym lepiej, im mniej się je da wyrazić.
— J.J. Rousseau, Wyznania
Reposted fromwogniu wogniu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl